CIENCO4 thông báo chuyển nhượng dự án Khu đô thị ở Thị xã Thái Hòa

CIENCO4 thông báo chuyển nhượng dự án Khu đô thị ở Thị xã Thái Hòa

18:22 22/02/2021 12

CIENCO4 chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị Long Sơn 2, một phần Long Sơn 4 tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

 Chi tiết bài viết