1

Đốt lửa để sưởi ấm gia cầm, người đàn ông làm cháy chuồng thiêu rụi 30 con gà

admin An Ninh cháy đốt lửa gia cầm hòa hiếu All https://www.tinmoi.vn   Discuss    Add To
Trong lúc đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia cầm, lửa cháy quá to và cháy lan sang xung quanh. Do ở nhà một mình, ông Vinh tuổi già nên không kịp xử lý, hậu quả khiến cả dãy chuồng nuôi gia cầm bị thiêu rụ

Related Links

Who Upvoted this Story

Attached file(s)

https://media.tinmoi.vn/w720/588x309/2018/12/30/suoi-am.jpg