Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa

1 năm trước
nghean.dcs.vn
Xem nhanh

Sáng 23/12, làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đã nhấn mạnh: mục tiêu, nhiệm vụ, hướng đi, đích đến của Thị xã Thái Hòa trong 5